Zarezerwuj pobyt

sdrGościniec z zewnątrz

Pokoje

Restauracja

 

Powyższy formularz należy do ROSOMAK S.A. (ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 32 228 57 51, email: rosomaksa@rosomaksa.pl), (właściciela Gościńca Siemianowickiego zwana dalej jako Spółką). Dane z niniejszego formularza są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią)  Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką.W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@rosomaksa.pl.Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym  pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie (Gościniec Siemianowicki).Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 1 roku po jej zakończeniu.Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.